Een bedrijfsplan voor 2017 maken

Houd het simpel


Account Aggregation

eBook | Een bedrijfsplan voor 2017 maken

Het vierde kwartaal is een belangrijke tijd om uw bedrijfsplan voor het komende jaar te maken. Het maken van een bedrijfsplan is belangrijk omdat daarmee concrete, uitvoerbare doelen worden opgesteld die kunnen worden onderverdeeld in realistische plannen binnen vastgestelde tijdskaders. Het is belangrijk dat u het gehele plaatje ziet, om vervolgens in te zoemen naar een duidelijk uitvoerbaar detailniveau voor 2017.

Download het ebook: Een bedrijfsplan voor 2017 maken.